תואר שני באדריכלות

מסלול לימודים באדריכלות, הוא מסלול ייחודי שכן להבדיל מתחומים רבים אחרים, הרי שאפשר למצוא אותו רק באוניברסיטאות בישראל ולא במכללות, לכן דרישות הקבלה הן מאוד גבוהות, וזו גם הסיבה שמסלולי תואר שני באדריכלות הם מאוד מבוקשים וקשה מאוד להתקבל עליהם.

מסלול תואר שני באדריכלות מאפשר למי שנרשם אליהם, גם ליהנות מהתמחות ספציפית בתחומי אדריכלות ועיצוב שונים מחד וגם לערוך מחקרים אקדמיים מאידך. ישנם אדריכלים שבוחרים לצאת מהעולם המקצועי ולעבור אל העולם האקדמי, ולשם כך הם צריכים לסיים מסלול תואר שני באדריכלות עם תזה.

כאמור, בתוך מסגרת של תואר שני באדריכלות אנחנו יכולים למצוא מסלולי לימוד שונים. בין היתר, אנחנו יכולים למצוא מסלולים כגון, תכנון ערים, היסטוריה וביקורת, תיעוש, תכנון בר קיימא, יחסי אדם סביבה, שימור מבנים ועוד. ניתן להתמחות בכל אחד מהתחומים הנ"ל, לחקור עליו ולהפוך למומחים בתחום.

מסגרות של תואר שני, כאמור, קיימות אך ורק באוניברסיטאות, חשוב לומר שמלבד סטודנטים ישראלים שלמדו תואר ראשון בארץ, הרי שגם סטודנטים שלמדו תואר ראשון בחו"ל, נאבקים על מקומם בשביל להירשם למסגרת לימודית זו.

עלות הלימודים דומה לעלות של שנה אקדמית רגילה, אין הבדל בעלות בין תואר ראשון לתואר שני. מה שכן, זמן הלימודים הוא שונה. לימודי תואר שני נמשכים שנתיים, והם נערכים מדי יום על פי מערכת הקורסים של החוג.