השלמת בגרויות כתבות שאלות ותשובות חישוב ממוצע בגרות פורום טופס ייעוץ
יום שני 30/05/2016

בגרות בהיסטוריה : מיקוד

החומר הכתוב בספרי ההיסטוריה ובחוברות ההדרכה הניתנים לתלמידי התיכונים ובתי הספר, הוא חומר רב. כיון שמדובר בטקסט רב, שחלק ניכר ממנו לא ייכלל בבחינת הבגרות, בכל שנה מפרסם משרד החינוך מיקוד לבחינה בהיסטוריה. מיקוד זה כולל את הנושאים המדויקים עליהם ייבחנו התלמידים בבגרות, מספרי עמודים בספרים, ודגשים מיוחדים למורים, למתרגלים ולתלמידים כמובן.

ספרי ההכנה הניתנים לתלמידי בתי הספר האקסטרניים והמכינות השונות לבגרות מרכזים את כל החומר הרלוונטי בלבד (אין צורך להעמיס כל מידע מיותר) לבגרות בהיסטוריה לפי מיקוד משרד החינוך. ספרי הלימוד והחוברות מציעים את כל החומר החיוני בצורה בהירה ועמוקה. לעיתים החומר כולל דרכי התמודדות עם שאלות, דוגמאות לשאלות ותשובות, שאלות משנים שעברו מבחינת הבגרות בהיסטוריה שכלולות במיקוד הבחינה הנוכחית ועוד.

מיקוד בגרות בהיסטוריה

כל בתי הספר המכינים תלמידים לבחינת בגרות בהיסטוריה מתעדכנים במיקוד שמפרסם משרד החינוך ותוך מספר ימים כבר מעודכנים המורים והתלמידים בכתב ובעל פה. בהמשך מפורטות ההנחיות, רשימת הנושאים והעמודים עליהם יש לשים דגש חזק במהלך השיעורים ובחזרות לבחינה בבית. כל החומר שאינו רלוונטי פשוט לא נלמד. את זה משאירים לכל מי שירצה להרחיב את הידע הכללי שלו בעתיד.

כך למשל בבחינת הבגרות בהיסטוריה קיץ תש"ע פרסם משרד החינוך את המיקוד שכלל גם דוגמאות לשאלות תוך ציון מפורט כי שאלות הבחינה יהיו מתוך השאלות וההנחיות במיקוד. כלומר, מיקוד בחינת בגרות בהיסטוריה כולל גם נושאים רלוונטיים וגם שאלות דוגמא.

מתוך מיקוד בגרות בהיסטוריה קיץ תש"ע:

ונושאים נוספים. כל מה שנותר הוא ללמוד היטב את מיקוד בחינת הבגרות בהיסטוריה. זה יינתן לכם במדויק על ידי בתי הספר והמכינות.

בהצלחה