השלמת בגרויות כתבות שאלות ותשובות חישוב ממוצע בגרות פורום טופס ייעוץ
יום רביעי 25/05/2016

בגרות בפיזיקה – מעבדה

מעבדה

כידוע, מקצוע הפיזיקה אינו עיוני גרידא. לניסויי מעבדה ולדו"חות הבאים אחריהם משקל לא מועט בכל מה שקשור לתחום ובעיקר להבנת חלק מהתיאוריות הפיזיקאליות.

כל תלמידי הפיזיקה מספרים כי המעבדה היא חלק חווייתי פעיל בלימודי הפיזיקה וזה קצת מוציא אותם מהשגרה העיונית המתישה. עם זאת, עדיין מדובר בחלק שנכנס לבחינה ויש לו משקל. חלק המעבדה בבחינת הבגרות בפיזיקה כולל עשרה ניסויים ידועים מראש. הנושאים הם מכאניקה, אלקטרומגנטיות ושלוש הניסויים האחרונים הם בקרינה וחומר.

התלמיד האינטרני מוציא ביום בחינת הבגרות פתקית ממאגר הפתקים, מעין הגרלה שכזו, ולפי הניסוי שרשום על הפתק הוא עורך את הניסוי. תלמיד שירצה להחליף ניסוי מעבדה באמצעות הגרלת פתק נוסף מוותר על 10 נקודות בציון המעבדה. הבחינה היא למעשה הניסוי, הצגת התוצאות, מענה בעל פה על שאלות תיאורטיות ומעשיות וכתיבת דו"ח.

מעבדה בפיזיקה – המתכונת האקסטרנית

תלמידים הניגשים לבחינת בגרות בפיזיקה 5 יחידות ובכלל, אינם עושים מעבדה בפיזיקה במתכונת זו. אלה מקבלים שאלון חקר שהוא מעין דימוי של מעבדה. כאן אין ציוד מכל סוג שהוא, והכל נעשה על הנייר.

על התלמידים להשיב לשאלון החקר ולשם כך עליהם להצטייד במחשבון מדעי, כלי כתיבה, כלי סרטוט וכל חומר שיאמרו להם המורים להביא לבחינה.

בגרות בפיזיקה – מעבדה : הדרישות

שאלון החקר דורש מנבחן האקסטרני למדוד לפי הנחיה, לסרטט גרפים, לעבד את נתוני המדידה והתוצאות השונות, להסיק מסקנות שמתבססות על הנתונים שעיבד, לשאול שאלות בנוגע לניסוי ועוד.

בנוסף, תינתן שאלה הקשורה בניסוי חובה. כיום בבחינה זו יש שתי שאלות הנוגעות לניסויי חובה. מתוכן יש בחירה ואפשר להשיב רק על אחת מהן.

בין ניסויי החובה של תלמידי מתכונת חקר מעבדה:

ועוד ארבעה תחומים. את הנושאים המדויקים יש לבדוק באתר משרד החינוך או אצל המורים המוסמכים לכך.

בהמשך על התלמידים האקסטרניים לדעת לשלוט במחשב ולשרטט גרף. ניתן לשרטט ידנית וזה תלוי בתשתית במקום הבחינה.

כדי לשעת עוד על בגרות בפיזיקה מעבדה, תוכלו להיכנס לאתר משרד החינוך, שם תוכלו להוציא שאלונים להמחשה.

החל מהשנה מחויבים גם תלמידי פיזיקה 3 יחידות לימוד במבחן מעבדה ומדובר בחצי יחידת לימוד, כך שכדאי להתכונן.

אנו מאחלים לכם הצלחה בבחינה