השלמת בגרויות כתבות שאלות ותשובות חישוב ממוצע בגרות פורום טופס ייעוץ
יום רביעי 29/06/2016

בגרות באזרחות לעולים חדשים

אחת מבחינות החובה במסגרת הבחינות המרכיבות את תעודת הבגרות היא הבגרות באזרחות. בעבר הייתה הבחינה בהיקף של יחידה אחת ואילו היום בחינת בגרות בספרות היא בהיקף של 2 י"ל.

קיים הבדל בין סוגי הבחינות מבחינת מבנה הבחינה, היקפה ונושאי הלימוד שלה, במקורות, בספרי ההכנה, במיקוד ובניקוד. הבדלים אלה קיימים כדי להקל על אוכלוסיה זו את הקושי בבחינה.

אחת מהבחינות השונות היא בגרות באזרחות לעולים חדשים ולתושבים ארעיים. זו מורכבת משני פרקים (בחינה קצרה יותר משל העמיתים הישראליים) והבחירה גדולה. רוב הבחינה מושתתת על מבנה השלטון בישראל והמשטר בישראל.

כל החומר בבחינת בגרות באזרחות לעולים חדשים נמצא בספר "אזרחות- האתגר, פרקי אזרחות לחטיבה העליונה".

בגרות באזרחות לעולים חדשים – תוכנית הלימודים

בבחינה האחרונה בתשס"ט, במתכונת שתי יחידות הלימוד באזרחות לעולים חדשים, נתבקשו התלמידים ללמוד מתוך הספר אזרחות- האתגר, של ניסן נווה.

הנושאים המרכזיים בבחינת בגרות באזרחות לעולים חדשים, הם רבים ומגוונים אם כי קצת פחות ממה שנדרשים אליו התלמידים הישראלים. בין הנושאים המרכזיים שיופיעו בבחינת הבגרות באזרחות:

מגילת העצמאות והעקרונות עליהם קמה וחיה מדינת ישראל בפועל, הכרזת העצמאות. בהמשך יש דגש על מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית והמדינה כמדינת העם היהודי. חשיבות הדמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית, והמשטר הדמוקרטי בישראל. הבשורות הטובות שבפרק זה אין צורך ללמוד את סעיפי השיטה המעורבת.

בגרות באזרחות לעולים חדשים מתייחסת רבות לאזרחות במדינת ישראל, שאלות החוקה וחוקי היסוד, הבחירות לכנסת, הרשויות במדינת ישראל- הרשו המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת (הכנסת, הממשלה, ובתי המשפט). יש לשים לב להוראות משרד החינוך ולמיקוד, כיון שבפרק זה לא צריכים העולים החדשים את כל העמודים ויש הקלות.

עוד יש ללמוד את נושא הרשויות המקומיות והשלטון המקומי, תפקידו של נשיא מדינת ישראל, ביקורת המדינה, מבקר המדינה, בקרה ופיקוח במדינת ישראל, תקשורת ופוליטקה, מהות האזרח במדינת ישראל.

חלק מן הנושאים יש ללמוד גם מהספרים "להיות אזרחים בישראל" של הוצאת מעלות והספר "אזרחות לבגרות" של הוצאת גשר רכס. לא לומדים את כל הספר ומתייחסים רק לעמודים שמציין משרד החינוך בהוראות שלפני המבחן. אם אתם משלימים בגרות באזרחות לעולים חדשים דרך בתי הספר האקסטרניים, שם תקבלו את המיקוד, את הספרים המדויקים מהם נלקח החומר לבחינה, שאלות לדוגמא ועוד. כמו כן, תפתרו בחינות בגרות מן השנים שעברו ותעודכנו בשינויים הרבה מאד זמן לפני מועד הבחינה.

אנו מחלים לכל העולים החדשים הצלחה בבחינה